Cách xuất File Gerber từ Altium Designer

Để tránh những sai sót không đang có khi gửi file đặt hàng như không mở được file do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên kỹ thuật mở file gây thay đổi trên mạch,... Các bạn nên xuất file Gerber để gửi đặt hàng cho nhà sản xuất PCB. Tất cả nhà sản xuất đều có thể nhận Gerber.1.1 Định dạng và khởi động phần mềm

Định dạng của Altium Designer là *.PcbDoc. Để khởi động Altium ta vào Start -> All programs -> AltiumDesign. Sau đó chọn file cần mở.​Giao diện phần mềm​

1.2 Cách xuất file
Đầu tiên ta cũng phải định dạng lại điểm gốc cho bản mạch PCB, các yêu cầu như OrCad tuy nhiên cách thức có khác.
Thao tác Edit -> Origin - > Set


Sau đó Click dấu chữ thập vào vị trí cần đặt điểm gốc.


Chọn điểm gốc cho bản mạch PCB​

Sau khi chọn điểm gốc xong ta tiến hành xuất file gerber và file khoan, với altium được chia làm 2 bước:
-Bước 1: xuất file gerber:
Thao tác: File -> Fabrication Outputs -> Gerber File


 

Ta có cửa sổ Gerber Setup:Chú ý: Units để Millimeters
Format: Chọn 4:4


Chọn sang thẻ Layers. Tại đây ta có thể chọn các lớp ta cần chuyển đổi.​

-GTL: Là lớp trên​

-GBL: Là lớp dưới​

-GTS: Là lớp mặt nạ hàn trên​

-GBS: Là lớp mặt nạ hàn dưới​

-GTO: Là lớp ký hiệu linh kiện mặt trên​

-GBO: Là lớp ký hiệu linh kiện mặt dưới.​

 

-GKO: Là lớp ký hiệu đường cut bo mạch