HƯỚNG DẪN XUẤT GERBER TỪ PHẦN MỀM PROTUES

Để tránh những sai sót không đang có khi gửi file đặt hàng như không mở được file do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên kỹ thuật mở file gây thay đổi trên mạch,... Các bạn nên xuất file Gerber để gửi đặt hàng cho nhà sản xuất PCB. Tất cả nhà sản xuất đều có thể nhận Gerber.

Cách xuất Geber từ Proteus​

 

1.1 Định dạng và khởi động phần mềm.
Định dạng của Proteus là *.LYT. Mở phần mềm bằng thao tác 
Start -> All programs -> Proteus Professional
Giao diện của phần mềm như sau:Giao diện của Proteus​


 

1.2 Cách xuất file
Chọn điểm gốc bằng thao tác:
Output -> Set Output Origin


Sau đó click chữ thập vào điểm định chọn làm điểm gốc.Để xuất file ta làm thao tác như sau:
Output-> Gerber/Excellon Output

 

Một cửa sổ thiết lập được hiện ra :

 

+ Các bạn chọn No.

+ Cửa sổ mới hiện ra :+ Các bạn chú ý Click vào ( mm ) và ( RS274X ) và bỏ Mech 1 đi như hình nhé.

+ Ở đây là mạch 1 lớp nên mình chọn như vậy , nếu là mạch 2 lớp các bạn chọn thêm cả top nữa nhé.
Các file được định dạng như sau:
CADCAM Bottom Copper.TXT: Lớp dưới
CADCAM Top Copper.TXT : Lớp trên
CADCAM Bottom Solder Resist.TXT: Lớp phủ mặt nạ hàn dưới
Bottom SMT Paste Mask.TXT: Lớp phủ mặt nạ hàn trên

Botom Assembly : border ( Đường cắt )

Top_Silk : Là lớp ký hiệu linh kiện mặt trên​

Bottom_Silk : Là lớp ký hiệu linh kiện mặt dưới
CADCAM Drill.TXT: File khoan

Các thuộc tính khác giữ nguyên sau đó nhấn OK.

Như vậy là ta đã hoàn thành xuất các file từ Proteus sang Gerber để sử dụng.